mở những ô cửa
THI CA
Ta cầm nước mắt mà thương hoa quỳnh


Xác mắt

Mẹ ạ bây giờ phố đã tàn thu
Lá như mắt mọc trên cành lá úa
Con dự cảm những nỗi buồn vàng võ
Chỉ một mai mắt sẽ rụng tơi bời

Dư cảm

Vẫn còn lẩn khuất
Chút u buồn của mùa thu năm trước
Trong mắt lành xưa cũ người dưng

Đêm kiến

Vào đêm mặt trăng trở dạ
Lũ kiến tụ tập dưới gầm chạn
Ngắm trăng
Giao hoan
Và man vũ

Khúc hát ban mai

Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông
Cơn gió ban mai trở mình thức giấc
Lũ hến lần đầu trong đời ca hát dưới lòng sâu

Bài thơ viết trong lòng đất

Chẳng có gì to tát cả
Chỉ là mặt đất đột nhiên nóng chảy
Và tôi rơi tụt xuống một cái hố sâu