Vào đêm mặt trăng trở dạ
Lũ kiến tụ tập dưới gầm chạn
Ngắm trăng
Giao hoan
Và man vũ

Hát rằng
Này những hạt thóc vương vãi
Chúng ta không nuôi nấng ngươi
Không vuôn trồng
Nhưng chúng ta khênh ngươi trên những lưng còng vạm vỡ
Nhấm nháp vị ruộng đồng theo cách riêng của những kẻ nô lệ bóng đêm

Hát rằng
Ơi những miếng bánh cắn dở
Cứ việc ôi
Cứ việc chảy nước
Ca vang vị mật ngọt
Nuôi dưỡng và rơi rớt những ước mơ lên men

Hát rằng
Lũ người bé nhỏ
Chúng ta sẽ tha đi tất cả
Từ hạt cơm đến mẩu bánh mỳ
Và cả những niềm tin ướp lạnh

Trích HOMO SAPIENS