Nếu bạn có ý tưởng gì muốn đăng trên Blog Măng cụt, hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ liên lạc lại để cùng thảo luận.

Blog Măng cụt chỉ nhận các bài chưa đăng ở nơi khác.

Blog Măng cụt không trả tiền nhuận bút, nhưng tôi ghi nhận đóng góp của bạn.

Bài viết gửi về mangcut.vn [at] gmail.com. Kèm theo đôi lời giới thiệu về tác giả (nếu muốn), link đến website hoặc profile nào đó (nếu có), và ảnh profile (nếu muốn). Các thông tin này đăng ở mục "Về tác giả" ở cuối bài.