Tài liệu tham khảo cho bài: Chiến dịch gió lốc: Cuộc tháo chạy tán lạn khỏi Sài Gòn

Phần 1 - Phần 2

OPERATION FREQUENT WIND

U.S. MARINES IN VIETNAM - THE BITTER END - 1973-1975 http://ehistory.osu.edu/books/end (page 177~228)

Jim Kean’s After Action Report http://fallofsaigon.org/orig/final.htm

Last Men Out http://www.airspacemag.com/military-aviation/last-men-out-77127449/?all

Air America in South Vietnam III The Collapse http://www.utdallas.edu/library/specialcollections/hac/cataam/Leeker/history/Vietnam3.pdf

Enemy at the gate: The history-making, chaotic evacuation of Saigon http://edition.cnn.com/2015/04/29/us/vietnam-saigon-evacuation-anniversary/

Perfect Spy (Larry Berman) – Bản dịch của First News đăng trên Thanh Niên Kỳ 10: Giúp Trần Kim Tuyến di tản http://thanhnien.vn/thoi-su/diep-vien-hoan-hao-x6-ky-10-giup-tran-kim-tuyen-di-tan-470730.html

BỨC ẢNH “SAIGON AIRLIFT”

The World Getting It Wrong in a Photo http://www.nytimes.com/2000/04/23/weekinreview/the-world-getting-it-wrong-in-a-photo.html?pagewanted=1

Thirty Years at 300 Millimeters http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE4DD1131F93AA15757C0A9639C8B63

Philippe Buffon Photos http://philippe.buffon.free.fr/images/vietnamexpo/heloco/index.htm

DI TẢN CỦA KHÔNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN

Series “the uss kirk: valor at the vietnam war’s end” http://www.npr.org/series/129580052/the-uss-kirk-valor-at-the-vietnam-war-s-end

How to Steal a Navy and Save 30,000 Refugees http://www.historynet.com/how-to-steal-a-navy-and-save-30000-refugees-in-the-process.htm

Frequent Wind (USS Kirk) http://www.kirk1087.org/frequent-wind/

KHÁC

Last Days in Vietnam https://www.youtube.com/watch?v=y09oDChxqfY

Tom Polgar Remembers http://lde421.blogspot.com/2013/01/tom-polgar-remembers.html

Và một số tài liệu khác.

SÁCH THAM KHẢO THÊM (tác giả chưa đọc).

Decent Interval (Frank Snepp) http://franksnepp.com/decent-interval/

A Thousand Faces (Oren B. Harnage) https://books.google.com.vn/books?id=7Zndn9wfUEoC&printsec=frontcover

Saigon has fallen (Peter Arnett) http://www.ap.org/explore/fall-of-saigon/

Give Me a Ship (Jana K. Lipman) https://muse.jhu.edu/article/470200/pdf

The Lucky Few: The Fall of Saigon and the Rescue Mission of the USS Kirk (Jan K. Herman) http://www.amazon.com/Lucky-Few-Saigon-Rescue-Mission/dp/161251894X

Quay lại